💚 Vide un atbildība

SIA “Latvia Tours” apzinās un izprot savas darbības radīto ietekmi uz apkārtējo vidi.

Mūsu mērķis vides aizsardzībā ir samazināt uzņēmuma darbības rezultātā radīto ietekmi uz apkārtējo vidi, veicinot pasaules vides saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Mūsu pamatprincipi:

  • Apzināt vides riskus un meklēt, īstenot iespējas un pasākumus, kas nodrošinātu apkārtējai videi draudzīgu uzņēmuma darbību un radītu drošu un veselīgu darba vidi.
  • Veicināt sadarbību ar partneriem, kas ir atbildīgi vides aizsardzības jomā.
  • Veicināt vides aizsardzības jautājumu izpratni darbinieku vidū, izglītot un informēt par tēmām, kas saistītas ar vides aizsardzību un mūsu uzņēmumā noteiktajiem vides mērķiem.
  • Informēt sabiedrību par īstenotajām aktivitātēm vides aizsardzībā un dalīties ar labo praksi.

-> SIA "LATVIA TOURS" ILGTSPĒJAS POLITIKA, LV

-> SIA "LATVIA TOURS" ILGTSPĒJAS POLITIKA, EN

-> KOPĀ DARĪTIEM DARBIEM IR LIELĀKA IETEKME

-> ILGTSPĒJAS INICIATĪVAS 

-> BLOGS TENDENCE 2023: ILGTSPĒJĪGA CEĻOŠANA

-> 10 IETEIKUMI ILGTSPĒJĪGAI CEĻOŠANAI

-> IETEIKUMI DIGITĀLAI ATBILDĪBAI & EFEKTIVITĀTEI


🌿 Lepnums un prieks!  🌏

2023. gada 4. aprīlī tūrisma aģentūra "𝐋𝐚𝐭𝐯𝐢𝐚 𝐓𝐨𝐮𝐫𝐬" saņēma starptautiski atzīto “𝐓𝐫𝐚𝐯𝐞𝐥𝐥𝐢𝐟𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐧𝐞𝐫” sertifikātu, kas apliecina uzņēmuma vadošo lomu un ilgtermiņa centienus ilgtspējības un korporatīvās sociālās atbildības jomā.
Šodien ar prieku un lepnumu informējam, ka tūrisma aģentūra "𝐋𝐚𝐭𝐯𝐢𝐚 𝐓𝐨𝐮𝐫𝐬" ar ALTA un ECTA atbalstu projekta EU SUSTOUR project ietvaros ir kļuvusi par Latvijā pirmo tūrisma aģentūru, kas ieguvusi godpilno "𝐓𝐫𝐚𝐯𝐞𝐥𝐢𝐟𝐞 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐞𝐝" statusu.

"𝐓𝐫𝐚𝐯𝐞𝐥𝐢𝐟𝐞 𝐂𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐞𝐝" statusa iegūšana nozīmē, ka uzņēmums ir izpildījis vairāk nekā 200 ar ilgtspēju saistītus kritērijus attiecībā uz ilgtspējīgu iekšējo biroja vadību, produktu klāstu, sadarbības attiecību pārvaldīšanu ar starptautiskajiem partneriem un klientiem.

Travellife ir pasaulē vadošā sertifikācijas un veiktspējas uzlabošanas programma, kas izstrādāta speciāli priekš tūrisma nozares. Travellife palīdz tūrisma organizācijām uzlabot ekonomisko, sociālo un vides ilgtspējību, vienlaikus saņemot par to atzinību. Travellife nodrošina tūrisma organizācijām iespēju veikt visaptverošu vides un sociālās ilgtspējas novērtējumu, ar kuru palīdzību tie var pārraudzīt uzlabojumus un iegūt sertifikātu. "𝐓𝐫𝐚𝐯𝐞𝐥𝐢𝐟𝐞 𝐂𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐞𝐝" standarts tūroperatoriem un ceļojumu aģentiem ir integrējis EMAS III vides pārvaldības un tūrisma sektora specifiskās prasības, ISO 26000 sociālās atbildības vadlīnijas un tēmas, globālās ziņošanas iniciatīvas tūrisma operatoru sektora papildinājumu un OECD vadlīnijas daudznacionāliem uzņēmumiem. Pasaules ilgtspējīga tūrisma padome ir atzinusi Travellife sertificēto standartu kā tādu, kas pilnībā atspoguļo GSTC nozares standartu.

Mēs kopā varam padarīt pasauli labāku, un ir tikai viens ceļš kā to paveikt - sākt ar sevi! 💚

sertifikats_small.jpg (37,54 KB)

Ja vēlaties sniegt ierosinājumus vai komentārus attiecībā uz "Latvia Tours" ilgtspējas politiku un iniciatīvām , laipni lūdzam sazināties ar "Latvia Tours" ilgtspējas koordinatoru, rakstot uz e pastu: ilgtspēja@latviatours.lv

Bibliotēka:

https://www.esmuefektivs.lv
https://www.theguardian.com/uk/environment
https://www.nationalgeographic.com/environment/
https://grist.org/climate-energy/ 
https://www.mnn.com/earth-matters
https://www.environmentalleader.com/
https://www.businessgreen.com/
https://www.youtube.com/user/iamnjorganic
https://climate.nasa.gov/
https://lookbio.ru/category/ekodom-2/
https://facepla.net/
https://plus-one.ru/ecology
https://www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint/
https://aerostate.org/

 

Neizdodas atrast savu ideālo ceļojumu? Viss kārtībā! Ja to šeit neredzat, tas nenozīmē, ka tāds neeksistē!

Pastāstiet mums par savām vēlmēm, zvanot +371  67 085 001 vai rakstot uz celojumi@latviatours.lv.

Latvia Tours pieredze Jums palīdzēs!