Sūdzību izskatīšanas kārtība

Klientam ir tiesības vērsties SIA “Latvia Tours”, turpmāk - "Latvia Tours" ar sūdzībām par sniegtajiem pakalpojumiem vai to nepilnībām un saņemt atbildi pēc būtības.

Sūdzību var iesniegt:
• Klientam (tā pārstāvim) personīgi ierodoties Latvia Tours birojā (jebkurā filiālē) un iesniedzot sūdzību rakstiski brīvā formātā;
• ar pasta starpniecību – nosūtot sūdzību uz Latvia Tours juridisko adresi: Aspazijas 24-10, Rīgā, LV-1050;
• izmantojot elektronisko pastu latviatours@latviatours.lv vai apkalpojošā konsultanta e-pasta adresi.

Sūdzībā jānorāda:
• Klientu identificējoša informācija:
o fiziskām personām - vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
o juridiskām personām - nosaukums un reģistrācijas numurs, adrese, pārstāvja amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
• sūdzības būtība, apstākļi un dokumenti, kas pamato Klienta sūdzību. Ja iespējams, jāpievieno dokumenti, kuri pamato sūdzību;
• veids, kādā Klients vēlas saņemt atbildi uz sūdzību:
o pa pastu - jānorāda pasta adrese;
o pa e-pastu - jānorāda e-pasta adrese;
o personīgi - jānorāda Latvia Tours ceļojumu biroja adrese;
• sūdzības iesniegšanas datums un vieta.

Atbildi uz sūdzību Latvia Tours sniedz rakstiski latviešu valodā iespējami īsā termiņā, tomēr ne ilgāk kā 30 dienu laikā.

Ja Klientu neapmierina Latvia Tours sniegtā atbilde, Klientam ir tiesības iesniegt sūdzību:
o Patērētāju tiesību aizsardzības centram, ja saskaņā ar Patēretāju aizsardzības likumu Klients ir uzskatāms par patērētāju. Mājaslapas adrese – www.ptac.gov.lv;
o Datu valsts inspekcijai. Mājaslapas adrese – www.dvi.gov.lv.

Neizdodas atrast savu ideālo ceļojumu? Viss kārtībā! Ja to šeit neredzat, tas nenozīmē, ka tāds neeksistē!

Pastāstiet mums par savām vēlmēm, zvanot +371  67 085 001 vai rakstot uz celojumi@latviatours.lv.

Latvia Tours pieredze Jums palīdzēs!