Nosacījumi un atrunas

BŪTISKĀKIE TŪRISMA PAKALPOJUMU PĀRDOŠANAS NOSACĪJUMI

1. VISPĀRĪGĀ DAĻA

Tūrisma pakalpojums ir jebkurš tūrisma produktu vai pakalpojumu pasūtījums, ko tūrisma aģentūra „Latvia Tours” apņemas pēc klienta pasūtījuma rezervēt un nodrošināt, un klienta pienākums ir šo pasūtījumu apmaksāt tūrisma pakalpojumu līgumā paredzētajā un/vai tiešo pakalpojumu sniedzēju noteiktajā  kārtībā.

2. DOKUMENTU PAREIZĪBA

Saņemot ceļojuma dokumentus, Jums nekavējoties ir jāpārbauda, vai visi nepieciešamie dokumenti ir kārtībā un vai datumi, vārda atbilstība pases datiem un cenas visos dokumentos un vīzās atbilst Jūsu oriģinālajām prasībām. Par visām nepilnībām un kļūdām ceļotājam/klientam nekavējoties jāinformē viņa/viņas ceļojuma konsultants (vai, ja tas nav pieejams - kāds cits pieejamais aģentūras pārstāvis).
 
3. PASŪTĪJUMA IZMAIŅAS VAI ATCELŠANA

Katram konkrētam tūrisma pakalpojumu sniedzējam, tai skaitā transporta, apdrošināšanas uzņēmumam, viesnīcai u. c. ir savi noteikumi attiecībā uz izmaiņām pasūtījumā un tā atcelšanu. Tūrisma aģentūra darbojas kā šo firmu pārdošanas aģents un ievēro to noteikumus precīzi, kā tie ir definēti, tieši tādā veidā, kā firmas pašas būtu strādājušas ar klientu.

Izplatītākie gadījumi ir aprakstīti tālāk.

3.1. PRĀMJU BIĻEŠU MAIŅA UN ATCELŠANA

Nosacījumi un noteikumi ir atrodami prāmju biļetes otrā pusē. Par datuma maiņu parasti tiek noteiktas papildu pakalpojuma izmaksas. Pēc ceļojuma dienas naudu par prāmja biļeti nav iespējams atgriezt. Daudzos gadījumos biļeti ir iespējams izmantot vēlākā datumā noteiktā laika periodā. Veicot grupas biļešu pasūtījumu, pasūtījuma apstiprināšanas dienā ir jāveic avansa maksājums. Par grupu pasūtījuma atcelšanu 30 vai mazāk dienas pirms izbraukšanas tiek noteikta atcelšanas maksa neatkarīgi no tā, vai biļetes ir vai nav izsniegtas.

3.2. VIESNĪCAS PASŪTĪJUMA IZMAIŅAS UN ATCELŠANA

Ja viesnīcas pasūtījums, kuru Jūs neplānojat izmantot, nav atcelts līdz plkst. 12.00 vienu darba dienu pirms ierašanās dienas viesnīcā, par pirmo nakti Jums var tikt izrakstīts rēķins pilnas cenas apmērā. Izmaiņas grupas pasūtījumā (vismaz 10 personas) ir uzskatāmas par pasūtījuma atcelšanu, ja jaunie datumi nav pielīdzināmi sākotnējiem datumiem vai grupas dalībnieku skaits ir samazinājies. Ja šādas izmaiņas ir veiktas mazāk nekā 30 dienas pirms pirmās viesnīcā uzturēšanās dienas, ir piemērojama atcelšanas maksa.

3.3. KOMPLEKSĀS TŪRES IZMAIŅAS UN ATCELŠANA

Saskaņā ar tūroperatoru pārdošanas noteikumiem jebkurš apstiprināts pasūtījums ceļotājam/klientam ir saistošs, un tā pienākums ir apmaksāt pasūtījumu. Jo atcelšana ir tuvāk ceļojuma sākuma datumam, jo lielāka ir atcelšanas maksa, un tā var sasniegt 100 procentus no visas ceļojuma maksas. Pirms pasūtīšanas kārtīgi iepazīstieties ar ceļojuma noteikumiem, kas atrodami tūrisma pakalpojumu līgumā (vai atsevišķos  gadījumos - ceļojumu brošūrās) vai, ja nepieciešams, pieprasiet mutisku informāciju. Izvairieties pirkt ceļojumus no tādiem ceļojumu piegādātājiem, kuri nepublicē savus ceļojuma noteikumus.
 
4. VIETAS ATKĀRTOTA APSTIPRINĀŠANA LIDOJUMAM ATPAKAĻ

Visiem lidojumiem ārpus Eiropas [JŽ1] (un grupu pasūtījumiem neatkarīgi no lidojuma galamērķa) obligāta ir vietu atkārtota apstiprināšana ne vēlāk kā 72 stundas pirms lidojuma atpakaļ. Ja Jūs atkārtoti neapstiprināt savu vietu lidojumam, lidsabiedrība var atcelt Jūsu sākotnēji rezervēto vietu. Lai atkārtoti apstiprinātu vietu, zvaniet tuvākajai (galamērķa pilsētā) attiecīgās lidsabiedrības pārstāvniecībai.
 
5. APDROŠINĀŠANA

Tiešie pakalpojumu sniedzēji, transporta uzņēmumi, tūroperatori un tūrisma aģentūras neatmaksā jebkādus neparedzētus izdevumus Jūsu ceļojuma atcelšanas vai nespējas veikt ceļojumu gadījumā, nozaudētas bagāžas gadījumā, veselības problēmu un/vai nelaimes gadījumā. Vienīgā iespēja pasargāt sevi no šādām izmaksām ir kopā ar biļeti un ceļojuma pasūtījumu iegādāties ceļojuma apdrošināšanas (saslimšana un nelaimes gadījumi ceļojumu laikā, civiltiesiskā atbildība ārzemēs, ceļojuma anulēšana) polisi. Jūsu ceļojuma konsultants var Jums ieteikt uzticamu apdrošināšanas uzņēmumu. Ja ceļotājs/klients nevēlas iegādāties apdrošināšanu, viņš/viņa viens pats uzņemas pilnu finansiālu atbildību par visām tiešām vai netiešām sekām, kuras radušās starpgadījumos pirms ceļojuma vai ceļojuma laikā. Pirkšanas pakalpojumi no ceļojuma aģentūras neietver apdrošināšanu jebkurā laikā kā pakalpojuma vai cenas sastāvdaļu, ja nav skaidri noteikts, ka šāda apdrošināšana ir ietverta cenā. Ceļotājam nav tiesību pieprasīt kompensāciju no tūrisma aģentūras par viņa neparedzētajiem izdevumiem, ja tūrisma aģentūra nav šo izmaksu tiešs iemesls un cēlonis. Šis nosacījums ir spēkā arī tad, ja tūrisma aģentūra atsevišķi nepiedāvā ceļotājam/klientam iespēju iegādāties apdrošināšanu par pārējiem nopirktajiem pakalpojumiem un neizskaidro iespējamās sekas, neiegādājoties apdrošināšanu.

6. TŪRISMA AĢENTŪRAS ATBILDĪBA

Tūrisma aģentūra nav pārdoto pakalpojumu tiešs piegādātājs, bet gan pilnvarots aģents. Tūrisma aģentūra nav atbildīga par patiesā tūrisma pakalpojumu piegādātāja (lidsabiedrību, prāmju līniju, viesnīcu, automašīnu nomas aģentūru u. c.) pakalpojumiem, kā arī to kvalitāti un kvantitāti. Ja Jūs esat neapmierināts ar iegādāto pakalpojumu vai pakalpojumi neatbilst ceļojuma dokumentiem, kurus Jūs saņēmāt, vispirms Jums attiecīgā pretenzija ir nekavējoties un tieši uz vietas jādara zināma pakalpojuma pārstāvim un/vai pakalpojumu sniedzējam. Ja šis konflikts netiek atrisināts un Jūs nesaņemat atbildi uz Jūsu prasību vai pārstāvis atsakās sniegt prasītos pakalpojumus, attiecīgo prasījuma pieteikumu, adresējot to attiecīgā ceļojuma tūrisma operatoram/pakalpojumu sniedzējam, vienas nedēļas laikā pēc atgriešanās no ceļojuma varat iesniegt Jūsu ceļojuma konsultantam. Diemžēl tūrisma aģentūra nevar apstrādāt un nodot mutiskas prasības. Rakstiskai prasībai ir jāietver oriģinālās kvītis, kas tieši pamato izmaksas, par kurām Jūs vēlaties saņemt kompensāciju no tūrisma aģentūras vai ar tūrisma aģentūras starpniecību. Tūrisma aģentūra/operators neuzņemas atbildību, un samaksātā naudas summa netiek atmaksāta, kā arī netiek segti nekādi zaudējumi, ja klientam/ceļotājam tiek atteikta iebraukšana valstī, t. i., imigrācijas departamenta lēmuma dēļ, kā rezultātā viņš nevar izmantot apmaksātos pakalpojumus; no Aģentūras neatkarīgu faktoru dēļ - transporta un bagāžas aizkavēšanās gadījumos, laika apstākļu, neparedzētu trešās puses noteikto pakalpojumu izpildes ierobežojumu un to seku dēļ; noviržu no ceļojumu programmas un to seku dēļ, kuras notikušas pēc paša klienta/ceļotāja iniciatīvas; subjektīvu pretenziju dēļ, kuras nav dokumentāli pamatotas; zaudējumu dēļ, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu radītajos gadījumos. Kompensācijas prasības, kuras nav tieši piemērojamas dokumentētiem ceļojuma pasūtījumiem (neērtības, nepilnīga misija, garīgs vai fizisks stress, pazaudēts laiks utt.) nevar tikt izskatītas, lai iegūtu kompensāciju no tūrisma aģentūras vai jebkuras citas firmas, izņemot attiecīgo apdrošinātāju.
 
7. KLIENTA/CEĻOTĀJA ATBILDĪBA

7.1. Klientam, dodoties ceļojumā, nepieciešama ceļošanai derīga pase; jābūt minimāliem iztikas līdzekļiem atbilstoši attiecīgās valsts ieceļošanas prasībām un attiecīgajām vīzām, ja tās ir nepieciešamas un tās nenodrošina tūrisma aģentūra.

7.2. Klients garantē, ka viņš ir iesniedzis pareizus savus un pavadošo personu datus, kas ir nepieciešami pasūtījumu izpildei. Saņemot ceļojuma dokumentus, klientam ir pienākums pārbaudīt, vai dati atbilst pasūtījumu lietā esošajiem, un nekavējoties informēt ceļojumu konsultantu par jebkurām iespējamām pretrunām.

7.3. Klienta pienākums pirms ceļojumu plānošanas un pasūtījuma veikšanas ir iepazīties ar informāciju par valstīm vai atsevišķām to teritorijām, kuras būtu ieteicams neapmeklēt, vai arī, apmeklējot tās, ievērot īpašu piesardzību. Par to klients var uzzināt Ārlietu ministrijas mājaslapā www.am.gov.lv, sadaļā "Informācija ceļotājiem".

7.4. Klientam ir pienākums ievērot ceļojuma aprakstā iekļauto valstu normatīvos aktus, nacionālās un ārzemju robežsardzes un muitas kontroles prasības, starptautiskos pasažieru pārvadājumu noteikumus, bagāžas pārvadāšanas kārtību, kā arī respektēt valstu paražas, tradīcijas un vispārējos sabiedriskās kārtības noteikumus.

7.5. Klienta pienākums ir veikt veselības un citu obligāto apdrošināšanu ar tūrisma aģentūras starpniecību vai patstāvīgi, kā arī veikt nepieciešamo vakcināciju. Informāciju par epidemioloģisko situāciju jebkurā pasaules valstī, ieceļošanai obligātām un ieteicamām vakcīnām klients var uzzināt Sabiedrības veselības aģentūras Vakcinācijas dienesta mājaslapā www.vd.lv.

7.6. Klientam ir pienākums ierasties ceļojuma programmā norādītajās vietās un laikos, kā arī ievērot transportlīdzekļu, viesnīcu un citu pakalpojumu izmantošanas noteikumus, pildīt grupas vadītāja (ja tāds ir) pamatotas prasības visā pakalpojuma sniegšanas periodā, kā arī atgriezties no ceļojuma kopā ar grupu, ja tas ir grupas brauciens.
 
8. KLIENTA/CEĻOTĀJA AIZSARDZĪBA

Latvijas Republikas Tūrisma likums nosaka, ka tad, ja tūrisma operators/aģentūra sniedz klientam/ceļotājam kompleksu tūrisma pakalpojumu, tūrisma operators/aģentūra un klients/ceļotājs slēdz rakstveida līgumu, kas nosaka tūrisma operatora/aģentūras un klienta/ceļotāja tiesības un pienākumus. Katrs ceļotājs/klients, izmantojot šīs tūrisma aģentūras pakalpojumus, ir tālāk norādīto līgumattiecību priekšmets.

8.1. TRANSPORTA BIĻETES

Ja klients/ceļotājs ar aģentūras starpniecību ir iegādājies transporta biļetes, tas apliecina, ka ir noslēgts pārvadājuma līgums starp pārvadātāju un klientu/ceļotāju. Līguma nosacījumi ir noradīti sīkā drukā biļetes otrā pusē vai uz atsevišķas lapas. Pērkot biļetes, klients/ceļotājs automātiski piekrīt šiem nosacījumiem. Klienta/ceļotāja paraksts nav nepieciešams.

8.2. CEĻOJUMA DOKUMENTI

Ceļojuma dokumenti ir apstiprinājums, rēķins vai līgums starp tūrisma aģentūru un klientu/ceļotāju. Klienta/ceļotāja rakstiska vai mutiska piekrišana pasūtījumam un/vai tā apstiprināšana, kā arī daļējas vai pilnas maksas segšana tūrisma aģentūrai ir vienlīdzīga ar ceļotāja/klienta parakstu līgumā.  Pasūtījuma un/vai maksājuma (atkarībā no tā, kurš ir veikts vispirms) uzrādīšana nozīmē Jūsu piekrišanu visiem nosacījumiem un informācijai, kas saistīta ar to pašu pasūtījumu, par kuru Jūsu ceļojuma konsultants mutiski vai rakstiski Jūs informējis, vai tiem nosacījumiem un informācijai, kuru Jums vajadzētu būt iespējai pieprasīt no ceļojumu konsultanta pirms pasūtījuma apstiprinājuma aizpildīšanas.

8.3. KLIENTA/CEĻOTĀJA IEMAKSĀTĀS NAUDAS DROŠĪBAS GARANTIJA

Klienta iemaksāto naudu „Latvia Tours” ir apdrošinājis saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 163 „Noteikumi par kompleksiem tūrisma pakalpojumiem” .
 
Noteikumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Neizdodas atrast savu ideālo ceļojumu? Viss kārtībā! Ja to šeit neredzat, tas nenozīmē, ka tāds neeksistē!

Pastāstiet mums par savām vēlmēm, zvanot +371  67 085 001 vai rakstot uz celojumi@latviatours.lv.

Latvia Tours pieredze Jums palīdzēs!