Nosacījumi un atrunas

BŪTISKĀKIE TŪRISMA PAKALPOJUMU PĀRDOŠANAS NOSACĪJUMI

1. VISPĀRĒJĀ DAĻA

Tūrisma pakalpojums ir jebkurš tūrisma produktu vai pakalpojumu pasūtījums, ko Tūrisma aģentūra Latvia Tours apņemas pēc Klienta pasūtījuma rezervēt un nodrošināt, un Klienta pienākums ir šo pasūtījumu apmaksāt Tūrisma pakalpojumu līgumā paredzētajā un/vai Tiešo pakalpojumu sniedzēju noteiktajā  kārtībā.

2. DOKUMENTU PAREIZĪBA

Saņemot ceļojuma dokumentus, Jums nekavējoties ir jāpārbauda vai visi nepieciešamie dokumenti ir kārtībā un vai datumi, vārda atbilstība pases datiem un cenas visos dokumentos un vīzās atbilst jūsu oriģinālajām prasībām. Par visām nepilnībām un kļūdām ceļotājam/klientam ir nekavējoties jāinformē viņa/viņas ceļojuma konsultants (vai, ja tas nav pieejams, tad kāds cits pieejamais aģentūras pārstāvis).
 
3. PASŪTĪJUMA IZMAIŅAS VAI ATCELŠANA

Katram konkrētam Tūrisma pakalpojumu sniedzējam, tai skaitā, transporta, apdrošināšanas kompānijai, viesnīcai u.t.t. ir savi noteikumi attiecībā uz izmaiņām pasūtījumā un tā atcelšanu. Tūrisma aģentūra tiek saukta kā šo firmu pārdošanas aģents un ievēro to noteikumus precīzi kā tie ir definēti, tieši tādā veidā kā firmas pašas būtu strādājušas ar klientu. Visizplatītākie gadījumi ir sekojoši:
3.1.PRĀMJU BIĻEŠU MAIŅA UN ATCELŠANA

Nosacījumi un noteikumi ir atrodami prāmju biļetes otrā pusē. Par datuma maiņu parasti tiek noteiktas papildus pakalpojuma izmaksas. Pēc ceļojuma dienas, nav iespējams atgriezt naudu par prāmja biļeti. Daudzos gadījumos ir iespējams izmantot biļeti vēlākā datumā noteiktā laika periodā. Grupas biļešu pasūtījuma gadījumā, ir jāsamaksā avansa maksājums pasūtījuma apstiprināšanas dienā. Par grupu pasūtījuma atcelšanu 30 vai mazāk dienas pirms izbraukšanas tiek noteikta atcelšanas maksa, neskatoties uz to vai biļetes ir bijušas izsniegtas vai nav bijušas izsniegtas.
3.2.VIESNĪCAS PASŪTĪJUMA IZMAIŅAS UN ATCELŠANA

Ja viesnīcas pasūtījums, kuru jūs neplānojat izmantot, nav atcelts līdz plkst. 12:00 dienā vienu darba dienu pirms ierašanās dienas viesnīcā, jums var tikt izstādīts rēķins par pirmo nakti pilnas cenas apmērā. Izmaiņas grupas pasūtījumā (minimāli 10 personas) ir uzskatāmas par pasūtījuma atcelšanu, ja jaunie datumi nav pielīdzināmi oriģināliem datumiem, vai, ja grupas dalībnieku skaits ir samazinājies. Ja šādas izmaiņas ir veiktas mazāk kā 30 dienas pirms pirmās viesnīcā uzturēšanās dienas, tiks (ir) piemērojama atcelšanas maksa.
3.3.KOMPLEKSĀS TŪRES IZMAIŅAS UN ATCELŠANA

Saskaņā ar Tūroperatoru pārdošanas noteikumiem, jebkurš apstiprināts pasūtījums ir saistošs ceļotājam/klientam, un tā pienākums ir pasūtījumu apmaksāt. Jo atcelšana ir tuvāk ceļojuma sākuma datumam, jo lielāka ir atcelšanas maksa un iespējams tā var sasniegt 100 procentus no visas ceļojuma maksas. Pirms pasūtīšanas, kārtīgi iepazīstieties ar ceļojuma noteikumiem, kas atrodami Tūrisma pakalpojumu līgumā vai atsevišķos  gadījumos ceļojumu brošūrās vai, ja nepieciešams, pieprasiet mutisku informāciju. Izvairieties pirkt ceļojumus no tiem ceļojuma piegādātājiem, kuri nepublicē savus ceļojuma noteikumus.
 
4. VIETAS ATKĀRTOTA APSTIPRINĀŠANA ATPAKAĻ LIDOJUMAM

Visiem lidojumiem ārpus Eiropas[JŽ1]  (un grupu pasūtījumiem neatkarīgi no lidojuma galamērķa) obligāta ir vietu atkārtota apstiprināšana ne vēlāk kā 72 stundas pirms atpakaļ lidojuma. Ja jūs atkārtoti neapstipriniet savu vietu lidojumam, aviokompānija var atcelt jūsu vietu, kura tika sākotnēji rezervēta. Lai atkārtoti apstiprinātu vietu, zvaniet (galamērķa vietā) tuvākai attiecīgās aviokompānijas pārstāvniecībai.
 
5. APDROŠINĀŠANA

Tiešie pakalpojumu sniedzēji, transporta kompānijas, tūroperatori vai tūrisma aģentūras neatmaksā jebkādus neparedzētus izdevumus jūsu ceļojuma atcelšanas vai nespējas veikt ceļojumu gadījumā, nozaudētas bagāžas gadījumā, veselības problēmu un/vai nelaimes gadījumā. Vienīgā iespēja pasargāt sevi no šādām izmaksām ir nopirkt, kopā ar biļeti un ceļojuma pasūtījumu, ceļojuma apdrošināšanas (saslimšana un nelaimes gadījumi ceļojumu laikā, civiltiesiskā atbildība ārzemēs, ceļojuma anulēšana) polisi. Jūsu ceļojuma konsultants var jums ieteikt uzticamu apdrošināšanas kompāniju. Gadījumā, ja ceļotājs/klients nevēlas pirkt apdrošināšanu, viņš/viņa viens pats uzņemas pilnu finansiālu atbildību par visām tiešām vai netiešām sekām, kuras radušās atgadījumos pirms ceļojuma vai ceļojuma laikā. Pirkšanas pakalpojumi no ceļojuma aģentūras neietver apdrošināšanu jebkurā laikā kā pakalpojuma vai cenas sastāvdaļu, ja tas nav skaidri noteikts, ka šāda apdrošināšana ir ietverta cenā. Ceļotājam nav tiesības pieprasīt kompensāciju no tūrisma aģentūras par viņu neparedzētajiem izdevumiem, ja tūrisma aģentūra nav šo izmaksu tiešs iemesls un cēlonis. Šis nosacījums ir arī spēkā, ja tūrisma aģentūra atsevišķi nepiedāvā ceļotājam/klientam iespēju nopirkt apdrošināšanu par pārējiem nopirktiem pakalpojumiem un neaizskaidro iespējamās sekas, ja nav apdrošināšana.

6. TŪRISMA AĢENTŪRAS ATBILDĪBA

Tūrisma aģentūra nav pārdoto pakalpojumu tiešs piegādātājs, bet gan pilnvarots aģents. Tūrisma aģentūra nav atbildīga par patiesā tūrisma pakalpojumu piegādātāja (avio līniju, prāmju līniju, viesnīcu, automašīnu nomas aģentūru u.c.) pakalpojumiem un par šo pakalpojumu kvalitāti un kvantitāti. Ja jūs esat neapmierināts ar nopirkto pakalpojumu vai, ja pakalpojumi neatbilst ceļojuma dokumentiem, kurus jūs saņēmāt, sākumā jums ir nekavējoties un tieši attiecīgā pretenzija jādara zināma pakalpojuma pārstāvim un/vai pakalpojumu sniedzējam uz vietas. Gadījumā, ja šis konflikts netiek atrisināts un Jūs nesaņemat atbildi uz Jūsu prasību vai, ja pārstāvis atsakās sniegt prasītos pakalpojumus, Jūs attiecīgo prasījuma pieteikumu adresētu attiecīgā ceļojuma tūrisma operatoram/pakalpojumu sniedzējam  vienas nedēļas laikā no atgriešanās no ceļojuma brīža varat iesniegt Jūsu ceļojuma konsultantam. Diemžēl tūrisma aģentūra nevar apstrādāt un nodot mutiskas prasības. Rakstiskai prasībai ir jāietver oriģinālās kvītis, kas tieši pamato izmaksas, par kurām jūs vēlaties saņemt kompensāciju no tūrisma aģentūras vai ar tūrisma aģentūras starpniecību.Tūrisma aģentūra/operators nav atbildīgs un samaksātā naudas summa netiek atmaksāta, kā arī netiek segti nekādi zaudējumi gadījumā, ja Klientam/ceļotājam tiek atteikta iebraukšana valstī, t.i. imigrācijas departamenta lēmuma dēļ un tā rezultātā viņš nevar izmantot apmaksātos pakalpojumus; no Aģentūras neatkarīgiem faktoriem: transporta un bagāžas aizkavēšanās gadījumos,
laika apstākļi, neparedzēti trešās puses noteikto pakalpojumu izpildes ierobežojumi un to sekas; novirzēm no ceļojumu programmas un to sekām, kuras notikušas pēc paša Klienta/ceļotāja  iniciatīvas; subjektīvām pretenzijām, kuras nav dokumentāli pamatotas; zaudējumi, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu radītajos gadījumos; Kompensācijas prasības, kuras nav tieši piemērojamas dokumentētiem ceļojuma pasūtījumiem (neērtības, nepilnīga misija, garīgs vai fizisks stress, pazaudēts laiks, utt.) nevar tikt izskatītas, lai dabūtu kompensāciju no tūrisma aģentūras vai jebkādas citas firmas izņemot attiecīgo apdrošinātāju.
 
7. KLIENTA/CEĻOTĀJA ATBILDĪBA

7.1.KLIENTAM, dodoties ceļojumā nepieciešama ceļošanai derīga pase; minimāliem iztikas līdzekļiem atbilstoši attiecīgāsa valsts ieceļošanas prasībām un jābūt attiecīgām vīzām, ja tās nepieciešamas un ar tām nenodrošina tūrisma aģentūra.

7.2.Klients garantē, ka viņš ir iesniedzis pareizus savus un pavadošo personu datus, kas ir nepieciešami pasūtījumu izpildīšanai. Saņemot Ceļojumu dokumentus, Klientam ir pienākums pārbaudīt, vai dati atbilst pasūtījumu lietā esošajiem, un nekavējoši informēt Ceļojumu konsultantu par jebkurām iespējamām pretrunām.

7.3.Klienta pienākums pirms ceļojumu plānošanas un pasūtījuma izdarīšanas, iepazīties ar informāciju par valstīm vai atsevišķām to teritorijām, kuras būtu ieteicams neapmeklēt vai arī apmeklējot ievērot īpašu piesardzību, par to Klients uzzina Ārlietu Ministrijas mājas lapā Internetā www.am.gov.lv, sadaļā Informācija ceļotājiem.

7.4.Klientam ir pienākums ievērot ceļojuma aprakstā iekļauto valstu normatīvos aktus, nacionālo un ārzemju robežsardzes un muitas kontroles prasības, starptautiskos pasažieru pārvadājumu noteikumus, bagāžas pārvadāšanas kārtību, kā arī respektēt valstu paražas, tradīcijas un vispārējos sabiedriskās kārtības noteikumus

7.5.Klienta pienākums ir veikt veselības un citu obligāto apdrošināšanu ar Tūrisma Aģentūras starpniecību vai patstāvīgi, kā arī veikt nepieciešamo vakcinēšanu. Informāciju par epidemioloģisko situāciju jebkurā pasaules valstī, ieceļošanai obligātām un rekomendējošām vakcinācijām Klients uzzina Sabiedrības veselības aģentūras Vakcinācijas dienestā, Interneta mājas lapa www.vd.lv.

7.6.Klientam ir pienākums ierasties ceļojuma programmā norādītajās vietās un laikos, kā arī ievērot transporta līdzekļu, viesnīcu un citu pakalpojumu izmantošanas noteikumus, pildīt grupas vadītāja, ja tāds ir, pamatotas prasības visā pakalpojuma sniegšanas periodā, kā arī atgriezties no ceļojuma kopā ar grupu, ja tas ir grupas brauciens.
 
8. KLIENTA/CEĻOTĀJA AIZSARDZĪBA

Latvijas Republikas Tūrisma Likums nosaka, ka ja Tūrisma operators/Aģentūra sniedz klientam/ceļotājam kompleksu tūrisma pakalpojumu, tad attiecīgi Tūrisma operators/Aģentūra un klients/ceļotājs slēdz rakstveida līgumu, kas nosaka Tūrisma operatora/Aģentūras un klienta /ceļotāja tiesības un pienākumus. Katrs ceļotājs/klients, izmantojot šīs tūrisma aģentūras pakalpojumus ir sekojošu līgumattiecību priekšmets:

8.1.TRANSPORTA BIĻETES

Ja klients/ceļotājs ar Aģentūras starpniecību ir iegādājies transporta biļetes, tas apliecina, ka ir noslēgts pārvadājuma līgums starp pārvadātāju un klientu/ceļotāju. Līguma nosacījumi ir noradīti sīkā drukā biļetes otrā pusē vai uz atsevišķas lapas. Pērkot biļetes, klients/ceļotājs automātiski piekrīt šiem nosacījumiem. Klienta/Ceļotāja paraksts nav nepieciešams.

8.2.CEĻOJUMA DOKUMENTI

... ir vai nu apstiprinājums vai rēķins, līgums starp tūrisma aģentūru un klientu/ceļotāju. Klienta/ceļotāja rakstiska vai mutiska pasūtījuma piekrišana un/vai apstiprināšana, kā arī daļējas vai pilnas maksas samaksāšana tūrisma aģentūrai, ir vienlīdzīga ceļotāja/klienta parakstam uz līguma.  Pasūtījuma un/vai maksājuma (kurš ir pirmais) uzrādīšana nozīmē Jūsu piekrišanu visiem nosacījumiem un informācijai,  kas saistīta ar to pašu pasūtījumu, par kuru Jūsu ceļojuma konsultants vai nu mutiski vai rakstiski Jūs informēja, vai tie, kurus Jums vajadzētu būt iespējai pieprasīt no ceļojuma konsultanta pirms pasūtījuma apstiprināšanas aizpildīšanas.

8.3.KLIENTA/CEĻOTĀJA IEMAKĀTĀS NAUDAS DROŠĪBAS GARANTIJA

Klienta iemaksāto naudu Latvia Tours ir apdrošinājis, ievērojot MK noteikumus Nr.163 “Noteikumi par kompleksiem tūrisma pakalpojumiem”.
 
Noteikumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājumu.

Neizdodas atrast savu ideālo ceļojumu? Viss kārtībā! Ja to šeit neredzat, tas nenozīmē, ka tāds neeksistē!

Pastāstiet mums par savām vēlmēm, zvanot +371 67085001 vai rakstot uz celojumi@latviatours.lv.

Latvia Tours pieredze Jums palīdzēs!