Atgriežoties Latvijā

Uzmanību!

Šajā lapā apkopotā informācija par ceļošanas noteikumiem nav oficiāls avots. Noteikumi jebkurā brīdī var mainīties.  Tūrisma aģentūras neuzņemas atbildību par robežu un migrācijas dienestu pieņemtajiem lēmumiem kā arī gadījumā, ja tiek atteikts lidojums paaugstinātas temperatūras vai pozitīva Covid-19 testa gadījumā.

Svarīgi! Mēs lūdzam pasažierus īsi pirms ceļojuma iepazīties ar tajā brīdī spēkā esošajiem noteikumiem.

ATGRIEŽOTIES LATVIJĀ:
No 01.04.2022. ir atcelta prasība ieceļošanai Latvijā uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai negatīvu Covid-19 testa apliecinājumu.

Latvijā  liegts ieceļot no īpaši augsta riska valstīm  (šobrīd par īpaši augsta riska valsti Latvija nav atzinusi nevienu valsti).  Aktuālajai informācijai iespējams sekot Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā:  https://www.spkc.gov.lv/lv  

Ieceļošanas aizliegums no īpaši augsta riska valstīm neattiecas uz personām, kas ieceļo Latvijas Republikā neatliekami nepieciešamu nodarbinātības, tiesībsargājošo institūciju (prokuratūras, tiesas) noteikto pienākumu vai uzaicinājumu izpildei, mācību, studiju, ģimenes apvienošanas, medicīnas pakalpojumu saņemšanas, tranzīta vai nepilngadīgo bērnu pavadīšanas nolūkā, kā arī lai atgrieztos pastāvīgajā dzīvesvietā vai dotos uz bērēm vai ieceļo citu humānu apsvērumu dēļ.

Papildu informācija:
· Informācija par Covid-19 ierobežojumiem pieejama  šeit.
· Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta  Facebook konts pieejams  šeit.
· Informācija par pasažieru un kravu pārvadājumiem pieejama  Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 168. punktā
· Informācija par Covid-19 analīžu nodošanu pieejama  šeit.
· Aviokompānijas AirBaltic tīmekļvietnē   https://www.airbaltic.com/lv/informacija-saistiba-ar-covid-19

Uzziņu tālruņi
· Konsulārajos jautājumos (piemēram, vīzas, dokumentu legalizācija, ceļošana uz ārvalstīm): 
· zvaniem no Latvijas   80005905;
· zvaniem no ārvalstīm  +371 67015905;
· SPKC informatīvais tālrunis (piemēram, pašizolācijas jautājumi)  +371 67387661;
· Valsts Robežsardzes tālrunis robežas šķērsošanas jautājumos  +371 67075616.

Tālrunis ārkārtas situācijām ārvalstīs
· Diennakts tālrunis ārkārtas situācijām ārvalstīs konsulārās palīdzības saņemšanai (piemēram, zudis ceļošanas dokuments, smaga saslimšana, dabas katastrofa, nāve)  +371 26337711

Vēršam uzmanību, ka Ārlietu ministrijas mājaslapā publicētajiem ceļojumu brīdinājumiem ir rekomendējošs raksturs.
Papildus norādām, ka informācija par avioreisiem ir meklējama arī attiecīgās aviokompānijas tīmekļvietnē. Tāpat papildus informācija ir pieejama arī attiecīgo ārvalstu valsts un pašvaldību tīmekļvietnēs.

Atjaunots 05.04.2022.

Neizdodas atrast savu ideālo ceļojumu? Viss kārtībā! Ja to šeit neredzat, tas nenozīmē, ka tāds neeksistē!

Pastāstiet mums par savām vēlmēm, zvanot +371  67 085 001 vai rakstot uz celojumi@latviatours.lv.

Latvia Tours pieredze Jums palīdzēs!