Mani ceļojumi

Krievija

Saistībā ar Covid-19 ceļošanas ierobežojumiem, ir izmaiņas vīzu noformēšanas kārtībā.
Par iespēju noformēt vīzu / aktuālajiem vīzu noformēšanas noteikumiem lūdzu rakstiet celojumi@latviatours.lv  vai sazinieties ar mūsu birojiem.

 


Vīzas LR pilsoņiem un nepilsoņiem:

  • Latvijas Republikas pilsoņiem nepieciešama vīza ieceļošanai Krievijā, tā jānoformē pirms plānotā brauciena.
  • Latvijas Republikas nepilsoņiem nav nepieciešama vīza ieceļošanai Krievijā, uzturoties Krievijā līdz 90 dienām.

Tūrisma vīza, vienkārtējā LR pilsoņiem ar uzturēšanos līdz 30 dienām

Svarīgi!
Vīza noformējama 10 darba dienu laikā, par papildus maksu iespējams vīzu noformēt 4 darba dienu laikā. Personām ar invalīda apliecību atlaides. Vīzas pārlīmēšana par papildus maksu.

Nepieciešamie dokumenti:

  • pase (derīguma termiņš vismaz 6 mēneši pēc vīzas beigu datuma, vismaz 2 brīvas lappuses)
  • vīzas pieteikuma anketa
  • fotogrāfija (dokumentiem, 3,5x4,5 cm, krāsaina uz balta fona)
  • apdrošināšanas polise (vīza tiek izsniegta pamatojoties uz apdrošināšanas polisē norādītā dienu skaita, noformējam uz vietas Latvia Tours birojā)
  • ārzemēs dzimušām personām jānorāda dzimšanas vieta (valsts, rajons vai apgabals, pilsēta) un gads, kad persona pārvākusies uz dzīvi Latvijā

Komercvīza, daudzkārtējā LR pilsoņiem ar uzturēšanos līdz 1 gadam

Svarīgi!
Vīza noformējama tikai 10 darba dienu laikā, tikai ar iepriekšējo tūrisma vai komercvīzu, kas nedrīkst būt vecāka par 12 mēnešiem no vīzas noformēšanas brīža vēstniecībā. Komercvīza nedod tiesības strādāt un pastāvīgi dzīvot Krievijā, vīza derīga 90 dienas no katrām 180 dienām.

Nepieciešamie dokumenti:

  • pase (derīguma termiņš vismaz 6 mēneši pēc vīzas beigu datuma, vismaz 2 brīvas lappuses)
  • vīzas pieteikuma anketa
  • fotogrāfija (dokumentiem, 3,5x4,5 cm, krāsaina uz balta fona)
  • apdrošināšanas polise (vīza tiek izsniegta pamatojoties uz apdrošināšanas polisē norādītā dienu skaita, noformējam uz vietas Latvia Tours birojā)
  • ārzemēs dzimušām personām jānorāda dzimšanas vieta (valsts, rajons vai apgabals, pilsēta) un gads, kad persona pārvākusies uz dzīvi Latvijā
  • darba vieta (nosaukums, adrese, kontakti, amats) Latvijas Republikā

Tranzītvīza

Svarīgi!
Vīza noformējama 10 darba dienu laikā, par papildus maksu iespējams vīzu noformēt 4 darba dienu laikā. Gadījumā, ja transporta līdzeklis ir automašīna, ir jāiesniedz sekojoša informācija: ceļojuma galamērķis (valsts), automašīnas modelis un valsts reģistrācijas numurs, tehniskās pases numurs, robežšķēršošanas punktu nosaukumi iebraucot Krievijas teritorijā un izbraucot no tās, aptuveno kustības maršrutu, maršruta kopējo garumu Krievijas teritorijā.

Nepieciešamie dokumenti:

  • pase (derīguma termiņš vismaz 6 mēneši pēc vīzas beigu datuma, vismaz 2 brīvas lappuses)
  • vīzas pieteikuma anketa
  • fotogrāfija (dokumentiem, 3,5x4,5 cm, krāsaina uz balta fona)
  • apdrošināšanas polise (vīza tiek izsniegta pamatojoties uz apdrošināšanas polisē norādītā dienu skaita, noformējam uz vietas Latvia Tours birojā)
  • ārzemēs dzimušām personām jānorāda dzimšanas vieta (valsts, rajons vai apgabals, pilsēta) un gads, kad persona pārvākusies uz dzīvi Latvijā
  • dokuments, kas apliecina maršrutu un galamērķi (piemēram: Rīga-Maskava-Kijeva, Kijeva-Maskava-Rīga)

Piedāvājam kārtot arī cita veida vīzas uz Krieviju:

  • Tūrisma vīza, divkārtējā
  • Vīza ar privāto ielūgumu, vienkārtējā/divkārtējā
  • Komercvīza uz 90 dienām, daudzkārtējā
  • Komercvīza ar klienta ielūgumu, daudzkārtējā
  • Vīzas pārlīmēšana no vecās pases uz jauno

Informācijai

  • Reģistrēšanās Krievijā pēc 7 darba dienām vai 10 kalendārajām dienām no robežas šķēršošanas brīža.
  • Vēstniecībai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju un dokumentus.
  • Vēstniecībai ir tiesības pagarināt vīzas izgatavošanas termiņu vai atteikt vīzu.
  • Braucieniem uz Krieviju nav derīgas beztermiņa vai uz 50 gadiem izsniegtās pases.
  • Bērniem vīzas tiek noformētas tikai kopā ar vismaz 1 pieaugušo.
  • Ja vīzas noformēšana vēstniecībā atteikta, iekasētā konsulārā nodeva par vīzu netiek atgriezta un iemesls netiek paskaidrots.

Neizdodas atrast savu ideālo ceļojumu? Viss kārtībā! Ja to šeit neredzat, tas nenozīmē, ka tāds neeksistē!

Pastāstiet mums par savām vēlmēm, zvanot +371  67 085 001 vai rakstot uz celojumi@latviatours.lv.

Latvia Tours pieredze Jums palīdzēs!